08/09/2016

Tot nu toe gesteunde Goede Doelen

Ieder jaar kiest Lionsclub Loosdrecht een goed doel waarvoor het daarop volgende clubjaar geld wordt in gezameld. Het liefst een aansprekend doel in de eigen regio, maar met voldoende zekerheden zodat zeker is dat het ingezamelde geld direct en in zijn geheel toevalt aan de doelgroep. In het kader van haar 100-jarig bestaan heeft Lions Nederland voorgesteld dat alle Lionsclubs voor het clubjaar 2016-2017, éénmalig, hetzelfde doel kiezen, namelijk 'Het Vergeten Kind'. Hier heeft onze club gehoor aan gegeven. Voorgaande jaren heeft Lionsclub Loosdrecht een diversiteit aan andere Goede Doelen gesteund. 


Een greep uit de tot nog toe gesteunde doelen: